Marina

previous ... ... next

Ukusno prhko čajno pecivo atraktivnog oblika. Dizajn kutije komunicira mlijeko kao dio sastava proizvoda, ali i kao priliku potrošnje.