O nama
print

Misija i vizija

Kraš Kraš

Sigurna proizvodnja hrane i zaštita potrošača temeljne su vrijednosti, a edukovani i savjesni radnici osnova su uspješnosti MIRE.

Kao rezultat uspješne integracije u poslovni sistem Kraša, MIRA je u 2006. godini uspostavila i potvrdila sistem upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001.
Stalno praćenje i mjerenje pokazatelja kvaliteta, čime MIRA ostvaruje sistemska poboljšanja u proizvodnji, imaju za cilj što veće zadovoljstvo njenih kupaca i potrošača.

Stalna provjera parametara kvaliteta u odnosu na definisane zahtjeve specifikacija, zakonskih propisa i pravilnika, vrši se u vlastitim laboratorijama, što pored ovlaštenih laboratorija te Krašove službe kontrole kvaliteta, garantuje siguran i zdravstveno ispravan proizvod.

Provodeći aktivnosti na stvaranju preduslova za sertifikaciju HCCP sistema prema Codex Alimentariusu, MIRA potvrđuje svoju opredijeljenost ka jasnim ciljevima:

- potpuno zadovoljstvo potrošača i otvorenost prema njihovim potrebama,
- odabir najbolje sirovine,
- očuvanje svih najvrjednijih sastojaka hrane,
- primjena najviših higijenskih standarda, i
- djelotvorna organizacija svih procesa u proizvodnji.